Månedskalender

Program for arrangementer i oktober 2017

 

Søndag

1

 

Mandag

 

2

Kl. 10.00 Mandeklubben laver bl.a. skærebrætter

I aktiviteten

Tirsdag

 

3

Fællessang og kaffe               14.30 Gåtur med vennerne

Kl. 10.00 i Frøsang                For beboerne i Solstrålen

Onsdag

 

4

Gymnastik v/ Lis                   14.30 Bankospil i Frøsang

Og Hanne i Solstrålen

Torsdag

5

 Kl.10 Oplæsning v. Alice   14.00 Højskole-eftermiddag i

Skals om Finlandsturen          Sognehuset v/ Søren Ervig

Fredag

6

   

                                                 

Lørdag

7

 

Søndag

8

 

Mandag

9

                                                    Kl. 17.00 Oktoberfest

                                   i Solstrålen. ( Se særskilt indbydelse)                                                                                                                    

Tirsdag

10

Fællesang og kaffe                   14.30 Gåtur med vennerne

Kl. 10.00 i Solstrålen                     for beboerne i Frøsang    

Onsdag

11

                                              14.30 Sang med vennerne

                                                                i Frøsang            

Torsdag

 12

                                      14.30 Lokalhistoriske fortællinger

                                      v/ Bent Thorup og Søren Skovgård

                                                  Alle er velkomne.

Fredag

13

                                               14.30 Kortspil i Akt. med

                                                         de frivillige

Lørdag

14

 

Søndag

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Program for arrangementer i oktober 2017

Mandag

16

Kl.10.00 Mandeklub (laver ting til julemarked)                         

I aktiviteten                      

Tirsdag

17

Fællessang og kaffe               14.30 ”Jætte banden” øver

Kl. 10.00 i Frøsang                              i Solstrålen                                                                                      

Onsdag

18

 Kl. 10.00 Gymnasik v/ Lis      14.30 Gåtur med vennerne

 Og Hanne i Frøsang                  for beboerne i Solstrålen

 

Torsdag

19

                            Kl. 14.30 Foredrag v/ Per Bach Laursen                                                                                                             

                                   i Solstrålen          Alle er velkomne                                   

Fredag

20

                                                                      

 

Lørdag

21

 

Søndag

22

 

Mandag

23

Kl.10-12 Poul Spanggård                         14.30 Dameklub

Tilbereder vildt-middag.Vi hjælper til.         i aktiviteten                                      

Tirsdag

 

24

Fællessang og kaffe                  Kl. 14.30 Syng Dansk med

Kl. 10.00 i Solstrålen              ”Jætte Banden” i Solstrålen

                                                      Alle er velkommen J              

Onsdag

 

25

                                                    14.30 Gåtur med vennerne

                                                       For beboerne i Frøsang.               

Torsdag

 

26

Kl. 10.15 -11.00                             14.30 Gudstjeneste i              

Erindringsdans i Solstrålen                Solstrålen                                       

Fredag

27

                                                      Kl. 14.30 Kortspil i Akt.

                                                                      v/ de frivillige

Lørdag

28

 

Søndag

29

 

Mandag

30

Kl. 10.00 Mandeklub                   

I aktiviteten                                                 

Tirsdag

31

Fællessang og kaffe                 14.30 ”Jætte banden” øver

Kl. 10.00 i Frøsang                                       i  Solstrålen

    

 

 

 

 

 

Middagsmenu for oktober 2017

 

Middagsmenuen vil hver dag kunne ses i køkkenerne.

Faste arrangementer

 

1x md.

Onsdag

10.15

Erindringsdans i Solstrålen

(holdes dog torsdag i okt.)

Hv. 2

Mandag

10.00

Mandeklub i aktiviteten

Hv. 2

Mandag

14.30

Dameklub i aktiviteten

Hv. Tir/

Onsdag

14.30

Gå ture med vennerne

Skiftevis i Solstrålen og Frøsang.

Hv. Ons/

Torsdag

10.00

Gymnastik ved Lis Svendsen

og Hanne Madsen.

Hv. Fre

10.00

Besøg af dagplejebørn.

Pause i sommertiden.

1 x

md.

14.30

Gudstjeneste

1 x

md.

14.30

Banko

2 x

md.

14.30

Sang med vennerne

2 x

md.

14.30

”Jættebanden” øver i Solstrålen.

 

Hv. 2

Torsdag

10.00

Oplæsning i aktiviteten.

Pensionister uden for Friplejehjemmet Hesselvang må gerne deltage i arrangementerne.  Der kan købes kaffe og kage til 10 kr med mindre andet er annonceret.