Friplejehjemmets bestyrelse, 2019.

 

Formand: 

                       Fhv.  overlærer Henning Clausen

Næstformand:

                         Fhv.  provst Niels Svendsen

Kasserer: 

                Fhv.  sparekassedirektør  Mogens Jensen

Sekretær:

                      Fhv. social- og sundhedsassistent Alice Skals

Bestyrelsesmedlem:

         Fhv. social og sundhedshjælper Else Bente Sørensen

Bestyrelsesmedlem:

 Fhv. bibliotekar Lene Poulsen