Friplejehjemmets bestyrelse 2020

 

Formand: 

                 Fhv.  overlærer Henning Clausen

 

 

Næstformand og sekretær:

 

                Fhv. social- og sundhedsassistent Alice Skals

 

Kasserer: 

                Fhv.  sparekassedirektør  Mogens Jensen

 

Bestyrelsesmedlem:

                 Fhv. social og sundhedshjælper Else Bente Sørensen

 

Bestyrelsesmedlem:

                  Fhv. bibliotekar Lene Poulsen

 

Bestyrelsesmedlem:

                 Fhv. lærer Max Døssing Thomassen