Bestyrelsen

Friplejehjemmets bestyrelse, 2013.

 

Formand: 

          Forhenværende  forstander Søren Skovgård Madsen

Næstformand:

                    Forhenværende  provst Niels Svendsen

Kasserer: 

          Forhenværende  sparekassedirektør  Mogens Jensen

Sekretær:

                      Forhenværende  overlærer Henning Clausen

Bestyrelsesmedlem:

         Fhv. social og sundhedshjælper Else Bente Sørensen

Bestyrelsesmedlem:

 Social- og sundhedsassistent Alice Skals