Friplejehjemmets bestyrelse 2020

 

Formand: 

                 Fhv.  overlærer Henning Clausen

Kasserer: 

                Fhv.  sparekassedirektør  Mogens Jensen

Sekretær:

                Fhv. social- og sundhedsassistent Alice Skals

Bestyrelsesmedlem:

                 Fhv. social og sundhedshjælper Else Bente Sørensen

Bestyrelsesmedlem:

                  Fhv. bibliotekar Lene Poulsen

Bestyrelsesmedlem:

                 Fhv. lærer Max Døssing Thomassen