Venneforeningen Friplejehjemmet Hesselvangs Venner

Bestyrelsen i Hesselvangs Venner

Else Sørensen, formand. 98 63 25 92/61 28 25 92

Jane Kristensen, næstformand. 20 88 81 32

Laila Madsen, kasserer. 25 39 46 78

Lene Poulsen, sekretær. 51 30 10 53

Hanne Madsen 98 63 83 54

Leif Larsen,  22 84 37 43

Ingelise Simonsen, suppleant 98 63 38 21/61 60 38 21

Henning Poulsen, suppleant  22 79 50 93

Dorthe Liltorp Bredtoft, aktivitetsmedarbejder 21 79 22 14

Pia Nielsen, leder, repræsentant for Hesselvang. 23 62 77 20

 

 

 

Generalforsamling 2022