Hesselvangs Venner

 

Venneforeningens bestyrelse vil hermed gerne opfordre såvel beboere som pårørende og personale til at blive medlem af Friplejehjemmet Hesselvangs Venneforening. Et medlemskab koster kun 50 kr. pr. år for enlige og 100 kr. for par. Jo flere medlemmer vi har, desto flere penge har vi at kunne gøre godt med for beboerne på plejehjemmet. 

Hvis I ønsker at blive medlem, kan man henvende sig til en af Venneforeningens bestyrelsesmedlemmer.

Else Sørensen, formand. 98 63 25 92/61 28 25 92

Jane Kristensen, næstformand. 20 88 81 32

Eilif Bjerregaard, kasserer. 23 42 22 76

Ingelise Simonsen, 98 63 38 21/61 60 38 21

Hanne Madsen 98 63 83 54

Lene Poulsen, sekretær. 51 30 10 53

Poul Vinter, suppleant. 30 98 42 88

Leif Larsen, suppleant. 22 84 37 43

Dorthe Liltorp Bredtoft, aktivitetsmedarbejder 21 79 22 14

Pia Nielsen, leder, repræsentant for Hesselvang. 23 62 77 20

 

 

 

 

 

Kontingent 2021

FRIPLEJEHJEMMET HESSELVANGS VENNER KONTINGENT 2021

 Kære Venner!

Generalforsamlingen er p.g.a. coronapandemien udsat til næste år. På nylig afholdt bestyrelsesmøde blev sidste års regnskab godkendt, kontingent fastsat uændret, og bestyrelsen fortsætter til næste år. Men vi vil gerne have kontingentet vedr. 2021 indbetalt og samtidig opfordre mange nye til at melde sig ind i foreningen.

På Friplehjemmet er det p.g.a. stor indsats fra ledelse og personale lykkedes at holde beboerne fri for coronasmitte. Alle beboerne er nu færdig vaccineret og restriktionerne er delvis lempet. Vi er i bestyrelsen glade for den store kreds af medlemmer, der støtter foreningen. Vi håber derfor igen i år på en massiv opbakning fra byens og oplandets beboere. Kontingentet er sat til: enlige 50,00 kr., par 100,00 kr. Har du/I lyst til at donere en pengegave udover kontingentet, vil vi være særdeles taknemmelige.  Anfør venligst, hvad der er kontingent, og hvad der er gave. Pengene bedes overført til Vestjysk Bank inden d.20. maj på konto nr. 9174-2845608221 ( husk navn på indbet.)  Man kan også betale til én fra bestyrelsen eller på MOBILEPAY  94673.

Vil du gerne have besøg ang. kontant betaling eller have regnskabet forevist ring da venligst på

tlf. 23 42 22 76.

Med venlig hilsen

 Bestyrelsen for FRIPLEJEHJEMMET HESSELVANGS VENNER