Opmærksomme tilhørere ved stormødet, tirsdag d. 28. maj 2013.