Formanden har ordet ved stormødet tirsdag d. 28. maj 2013.