... sådan startede det!

Friplejehjemmet - historien baglæns fortalt

Børge Jensen, Leif Larsen og Niels Svendsen klar med spærkonstruktionen til det nye hønsehus.

Seneste nye, 7. april 2015 

HÅNDVÆRKERNE RYKKER UD OG SNART FLYTTER BEBOERNE IND

- se sidste nye foto på forsiden.

 

På Friplejehjemmet Hesselvang har bestyrelsen med glæde kunnet følge med i det kvalitetsarbejde, som håndværkerne har udført over de sidste mange måneder. I perioder har der dagligt været mellem 10 og 15 håndværkere i gang med at opbygge det friplejehjem, som kimen blev lagt til for 5 år siden.

Arkitekt John Christensen fra ØA-plan lagde fra starten en meget præcis plan for byggeriets afvikling. De involverede parter har været meget tilfredse med den stramme styring af tidsplanen, der har gjort, at alle vidste præcis, hvornår det var forventet, at et arbejde skulle påbegyndes og være færdiggjort, så de næste håndværkere kunne komme til.

I disse dage trækker alle håndværkerne sig fra den indvendige del af byggeriet efter et veludført arbejde. De nye bygninger er færdiggjorte, og de bygninger, som blev indkøbt af Vesthimmerlands kommune, er gennemrestaurerede, således at hele friplejehjemmet nu er af meget høj standard.

I den næste lille måned inden indvielsen af Hesselvang pågår der et stort arbejde med at etablere indkørsel og stier, så det er muligt for de kommende beboere at komme rundt i haveanlægget, der er ved at blive anlagt med rullegræs, frugttræer og små oaser med udsigt over Louns Sø.

På de sydvendte skråninger nord for Hesselvang er hønsehus og gedehus ved at blive opført, så også denne del af projektet kan være klart til indflytning af høns og bjerggeder til beboernes adspredelse.

I de kommende dage opsættes læskærme mellem beboernes terrasser.  Pavillonen, hvor beboerne kan samles til en udendørs hyggestund, skal også rejses. Ligeledes skal der sættes gang i et af de større udendørs projekter, nemlig et vandløb, der risler ned over friplejehjemmets grund.

Bestyrelse og personale mærker stor interesse omkring friplejehjemmet. Bestyrelsens formand Søren Skovgård Madsen og friplejehjemmets leder Pia Nielsen har været inviteret ud til en del pensionistforeninger for at fortælle om Hesselvang og om hvilke muligheder, der er for at komme der. Alle steder har de oplevet stor spørgelyst og meget positive holdninger til netop denne form for plejehjem. Der har også været en del grupper og enkeltpersoner, der har fået rundvisning og orientering om friplejehjemmet, mens byggeriet endnu var ufærdigt.  Friplejehjemmets leder Pia Nielsen får en del henvendelser fra ældre og deres familier, der ønsker at få mere at vide om, hvordan en ældre kan komme på Hesselvang. Hun kan fortælle, at det er de samme vilkår, der gælder for et friplejehjem som for et offentligt plejehjem. Først og fremmest skal en kommende beboer visiteres af sin kommunes visitator, dernæst kan man selv vælge, hvilket plejehjem man ønsker at benytte. Det er de samme priser, der gælder på et kommunalt plejehjem som på et friplejehjem. Ældre, der allerede nu står på venteliste, er meget velkomne til at besøge Hesselvang og få en rundvisning og en orientering om plejeboligtilbuddet.

I øjeblikket er der stor travlhed med at planlægge indvielsesdagen, lørdag den 25.april, hvor den røde snor skal klippes kl. 13.30. Der vil efterfølgende være musikalsk underholdning af lokale kræfter, taler og en let servering. Støtteforeningen Hesselvangs Venner vil også på denne dag være en god hjælp for bestyrelse og personale, idet det er venneforeningen, der står for serveringen og er behjælpelig med rundvisningen i de nye og moderne rammer.

I slutningen af april er det nyansatte personale samlet til introduktionsdage for at lære hinanden og rammerne at kende.

I begyndelsen af maj begynder de første beboere at flytte ind. De vil møde et topmotiveret personale, der vil medvirke til at give den ældre en god og tryg tilværelse i velindrettede og moderne rammer.

 

Seneste nyt, 2. marts 2015              

FRIPLEJEHJEMMET ER ET TILLØBSSTYKKE

Den 11. februar indrykkede Hesselvang stillingsannoncer i lokalaviserne, idet tiden nu var inde til at ansætte personale til det nye friplejehjem. Der skal ansættes køkkenfagligt personale, sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere. Når friplejehjemmet har alle boliger beboet, forventes det, at der vil være et samlet personale på 25, men indtil da vil der blive ansat personale i forhold til belægningen.

Det var med stor glæde, at plejehjemsleder Pia Nielsen kunne oplyse bestyrelsen om, at der var indkommet 141 ansøgninger til de opslåede stillinger. Samtidig kunne hun oplyse, at der var mange både velkvalificerede og dedikerede ansøgere, der havde lyst til at være med til at skabe et anderledes plejehjem. I denne uge afholdes der ansøgningssamtaler, men da ikke alle de kvalificerede ansøgere kan få arbejde fra friplejehjemmets åbningsdag den 4. maj. 2015, får de tilbudt, at deres ansøgning kan blive lagt i en jobbank med mulighed for ansættelse, når friplejehjemmet har større belægning.

Bestyrelse og plejehjemsleder får i øjeblikket en del kontakter fra ældre og deres pårørende, der ønsker at høre om friplejehjemmet og om åbningstidspunktet.

På den baggrund har Hesselvang fået lavet en folder, som man kan få tilsendt ved henvendelse til friplejehjemmet eller få udleveret på visitationskontoret. I folderen kan man finde svar på en del af de spørgsmål, man måtte have, men man er selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Pia Nielsen, som gerne kommer på besøg i folks eget hjem. Der kan ligeledes hentes oplysninger på friplejehjemmets hjemmeside.

Bestyrelsens formand Søren Skovgård Madsen og Pia Nielsen har været og skal i den nærmeste fremtid på besøg i pensionistforeninger for at fortælle om mulighederne for at komme på et friplejehjem. Man kan komme på et friplejehjem, uanset hvor i landet man bor. Den eneste betingelse er, at ens hjemkommune har visiteret én til plejehjem. Ægtepar kan også komme på Hesselvang, når bare én af parterne er visiteret.

Det er samme pris, hvad enten man bor på friplejehjem eller på et kommunalt plejehjem, og man kan ved hjemkommunen søge boligydelse, varmetilskud og kommunegaranteret lån til indskud. Indskuddet udbetales ved fraflytning, hvis der ikke er misligholdelse.

For at byde alle, der måtte have interesse i Hesselvang indenfor, holdes der officiel åbning den 25. april mellem 13.00 og 16.00,med musikalsk underholdning , klipning af indvielsessnor og taler. Der vil selvfølgeligt være lidt godt til ganen, og mange af stedets gode støtter vil vise rundt i de nye bygninger.

Håndværkerne har været tilsmilet af en mild vinter, hvilket har gjort, at alle tidsplaner har kunnet holdes. Der er dagligt omkring 15 håndværkere i gang fra de mange firmaer, der er med til at lave det spændende friplejehjem. Men der er også en del frivillige, der er i gang med alle mulige job, der skal udføres inden indvielsen. I øjeblikket er et hønsehusbyggerteam i gang med at bygge hønsehuset, som skal placeres sammen med gedehuset på skråningen nord for Hesselvang. Arbejdet bliver udført i borgerforeningens sløjdværksted på Hestbækvej , hvor det vil blive fragtet fra, efter at de sidste skruer er monteret.  Entreprenørfirmaet, der står for murer- og betonarbejdet på Hesselvang, vil sørge for transporten gennem byen ned til hønsenes endelige bolig ved Hesselvang.

Har man lyst til at deltage i det frivillige arbejde i nogle af de spændende projekter både nu og i fremtiden, kan man rette henvendelse til Pia Nielsen på Hesselvang. 

 

Seneste nyt, 9. februar 2015

Hjemmesiden indeholder nu nyt om ansættelse af ny leder, om ledige stillinger og en vejledning til nye beboere.

 

Seneste nyt, 15. oktober 2014 (også fotos længere nede på siden)

En milepæl er nået for Friplejehjemmet Hesselvang.

Fredag den 10. oktober har været en dato alle omkring Friplejehjemmet Hesselvang har sæt hen til med forventning. Der var planlagt rejsegilde på tilbygningen af 15 nye boliger til plejehjemmet. Et rejsegilde holdes, når spærene er blevet rejst og man er klar til at lægge tag. På Hesselvang er håndværkerne nu så langt fremme med arbejdet, at rejsegildet kunne holdes under tag, idet alle de nye bygninger nu er taglagt.

Alle entrepriser har overhalet tidsplanen, hvilket er til stor glæde for både håndværkere og bygherre. Det er altid rart at kunne undgå vinterbyggeri med alle dets genvordigheder og forsinkelser.

Ved rejsegildet, hvor mange håndværkere, teknikere og bestyrelsesmedlemmer fra Hesselvangs Venner og Friplejehjemmets bestyrelse var mødt op, blev der holdt taler af formanden for friplejehjemmet Søren Skovgård Madsen, arkitekt John Christensen og socialudvalgsformand Palle Jensen.

Søren Skovgård Madsen glædede sig i sin tale over, at man efter de mange års forarbejde var kommet til denne skelsættende dag. Han fortalte om sine daglige besøg på byggepladsen, hvor han virkelig fornemmede den gode samarbejdsånd, der herskede mellem de mange håndværkere på pladsen, som har medvirket til det gode resultat og at tidsplanen har kunnet holdes.

John Christensen omtalte i sin tale, at en af de første udfordringer for byggeriet var den fundne vikingeplads, der lå i vejen for gravearbejdet til friplejehjemmet. Vikingerne tog af vores kasse, men som John Christensen formulerede det: ” Vi slog dem, og skaden blev ikke større, end at vi stort set ikke kunne mærke den. De fik ikke lov til at spolere vores planer”.

John Christensen fortsatte:” Lokale kræfter med initiativ, erfaring og tro på tingene har sikret, at vi står her i dag og kan se, at projektet lykkedes. De har evnet at knytte de rigtige kræfter til og trukket i de rigtige tråde, så at dette byggeri kunne blive muligt.”.

John Christensen fortalte om det nye moderne plejehjem, der er opbygget efter tankegangen: Leve og bo i et miljø med tryghed. Et sted, hvor man kan dufte maden, som bliver tilberedt af friske råvarer.

Socialudvalgsformand Palle Jensen kom i sin tale ind på årsagerne til, at Vesthimmerlands Kommune i 2009 besluttede at nedlægge plejehjemmet. Han roste bestyrelsen for det store arbejde, den har udført indtil nu og håbede på, at der fremover fortsat vil blive et godt samarbejde mellem kommunen og Friplejehjemmet Hesselvang.

Efter talerne blev der serveret den sædvanlige rejsegildemenu – pølser med tilbehør i vådt og tørt.

Den næste milepæl ved Hesselvang er ansættelse af leder af friplejehjemmet. Lederstillingen opslås nu i lokalaviserne og i de regionale aviser. Endvidere er stillingen opslået her på friplejehjemmets hjemmeside.

Efter at lederen er ansat, fortsættes der med ansættelser af plejepersonale, køkkenpersonale og pedel.

 

Seneste nyt, august 2015 - med (ekstra) fotos længere nede på siden

 Friplejehjemmet Hesselvang går i højden.

De første elementer til plejehjemsbyggeriet har været ventet med spænding. I slutningen af uge 33 kom først en kæmpe mobilkran til byggepladsen. Den kunne lige smyge sig ind ved Frøsang, hvor den blev rejst i sin fulde højde. Kort efter kom de første byggeelementer fra Gandrup Elementfabrik. Straks gik montørerne i gang med opstillingen, og ved arbejdstids afslutning fredag var de tre nye boliger mod syd monteret. I uge 35 vender byggekranen og monteringssjakket tilbage til byggepladsen for at montere de sidste tolv boliger. Indtil da begynder murerne at mure ydermurene op ved Frøsang. Der skal bruges en sten i en anden farve, end den der er brugt i det eksisterende byggeri. Murværket i den gamle del af plejehjemmet vil derfor blive vandskuret i samme farve som i det nye byggeri. I uge 35 starter tømrerne med at rejse spær ved Frøsang, så der er masser at se på, hvis man har interesse i at følge arbejdet.

 

Seneste nyt, juni 2014

Bestyrelsen i Friplejehjemmet har igennem lang tid set hen til datoen for første spadestik. Dagen har måttet udsættes flere gange, da godkendelse af lokalplan, modtagelse af byggetilladelse og nedrivningstilladelse af de 2 boliger i haven skulle være på plads.

Det var med spænding, at vi så frem til dagen. Ville regnen stå ned i tove, og ville vi overhovedet få besøg på denne vigtige dag?

Alle bekymringer blev fejet væk, da solen brød frem over Hesselvej, og gæsterne strømmede ind på pladsen fra alle hjørner.

Flagene var hejst. Produktionsskolen havde fremstillet og sponseret en "guldbelagt" spade med 3 håndtag til denne højtidelige dag.

Vores gode formand holdt en flot festtale, hvor han ridsede de 5 års arbejde med planlægningen af friplejehjemmet op. Der har været mange besværligheder undervejs, men de blev overvundet og Søren Skovgård Madsen takkede alle de forskellige personer og instanser, der gennem tiden har været med som fødselshjælpere til dette store projekt. Det har været den største investering nogensinde i Hvalpsund, og Friplejehjemmet vil samtidig blive til den største arbejdsplads i byen.

Formanden for Hesselvangs Venner Ingelise Simonsen holdt en meget varm tale i anledningen af Hesselvangs Venners 25 års jubilæum. Med en sådan støtteforeningen i ryggen ser friplejehjemmets bestyrelse frem til et godt samarbejde i den kommende tid.

Så var tiden inde til at initiativtageren til Friplejehjemmet Bente Jensen, Ingelise Simonsen og Søren Skovgård Madsen kunne sætte spaden i jorden og løfte den første græstørv, inden de store entreprenørmaskiner begynder i uge 24. Spadestikket blev perfekt udført til tilskuernes store applaus.

Sparekassedirektør Brian Otte fra Jyske Sparekasse overrakte en meget flot check på 100.000 kr. til friplejehjemmet.

Han understregede i sin tale, at sparekassen meget gerne ville støtte dette meget spændende og ambitiøse projekt, der ville være til stor gavn for lokalområdet.

Også nogle besøgende valgte på dagen at give flotte bidrag til Friplejehjemmet.

Efter den officielle del af festen, stod lokale støtter klar med grillede pølser, øl og vand. Snakken gik derefter lystigt om det kommende byggeri, der kan følges her på hjemmesiden og i Farsø Avis' spalter.

Se også fotos fra dagen med det første spadestik, nedenfor.

 

Seneste nyt, maj 2014

I maj er det tiden, hvor alt springer ud, og hvor der er meget travlt i haverne med skovl og spade. Der er også travlt på grunden, hvor friplejehjemmet skal ligge. Det er ikke, fordi bestyrelsen er begyndt at så og plante – nej, det er en anden form for gravearbejde, der er i gang.

 

Som den opmærksomme læser måske har hæftet sig ved, så har vi tidligere fortalt om, at Vesthimmerlands Museum har lavet prøvegravning i området, hvor det nye friplejehjem skal ligge.

 

Ved prøvegravningen fandt man i en af graverenderne rester af et ildsted og enkelte pælehuller. På den baggrund besluttede museet, at der skulle udføres en egentlig udgravning. Bestyrelsen i friplejehjemmet har været noget bekymrede over denne beslutning, idet den kunne forsinke byggeriets start. Det er desuden en stor udgift for friplejehjemmet, idet bygherren i henhold til lovgivningen er forpligtiget til at betale udgravning og dokumentation. Bestyrelsen har måttet resignere og afvente udgravningens afslutning. Museet har lovet at færdiggøre arbejdet på 3 uger.

 

Arkæolog fra Vesthimmerlands Museum Simon Kjær Nielsen, som leder udgravningsarbejdet, fortæller, at man har fundet rester efter håndværk og beboelse fra vikingetiden. Sporene kan ses i form af stolpehuller, grøfter, rester efter lergulve, brolægninger og ildsteder. Fundet af massive klumper af jernslagger viser, at der blev udvundet jern på lokaliteten, og flere fund af søm og klinknagler viser, at håndværk var i højsædet. Hesselvang-pladsen kan knyttes til et større kompleks med beboelse, håndværk og handel, som foregik ved skråningerne ned mod Louns sø i germansk jernalder, vikingetid og tidlig middelalder. De fleste vidnesbyrd fra området stammer fra detektorfund, hvorfor de foregående udgravninger er meget vigtige i bestræbelserne på at skildre ”det virkelige liv” i området for omkring 1000 år siden.

 

Simon Kjær Nielsen ser meget gerne, at interesserede møder op på gravepladsen bag Hesselvang, hvor arkæologerne arbejder på fuld tryk for at blive færdige, inden entreprenørmaskiner invaderer området for at fjerne de mange træer i haven og påbegynde udgravningen til det store byggeri.

 

I maj måned forventes lokalplanen for området at blive godkendt i byrådet. Der har været en enkelt indsigelse i lokalplanhøringen, ikke imod selve lokalplanen, men mod selve kommuneplantillægget. Dette skulle være rettet nu, så en byggetilladelse kan udfærdiges.

 

Den 15. maj er en meget spændende dag for friplejehjemmet. Da åbnes tilbuddene fra håndværkerne, der har været indbudt til licitation. Bestyrelsen vil i spænding følge åbningen af kuverterne på de enkelte entrepriser. Vil den samlede pris passe mon sammen med de nøje udarbejdede budgetter?

Så der er både forår og spænding i luften på Lounshalvøen.

 

Henning Clausen

- Se fotos fra arbejdet i maj nedenfor 

 

Seneste nyt, marts 2014 

 Friplejehjemmet Hesselvang er gået i dybden.

Mens alt papirarbejdet med lokalplan, byggetilladelser og licitation står på, graves der i dybden på grunden, hvor Friplejehjemmet Hesselvang skal opføres. Før der kan gives en byggetilladelse, skal der laves en arkæologisk forundersøgelse på området. Undersøgelsen udføres af Vesthimmerlands Museum og gravearbejdet udføres af entreprenør Per Schou, der har støttet friplejehjemmet, ved at udføre gravearbejdet til den arkæologiske forundersøgelse uden beregning.

I skrivende stund er der fundet enkelte stolpehuller og spor af et ildsted i gravefeltet. Der er ligeledes fundet søm og en enøre. Forundersøgelsen går videre i denne uge og forventes færdig i slutningen af uge 12.

Friplejehjemmets bestyrelse håber selvfølgelig, at der ikke findes arkæologisk materiale i byggefeltet, idet det kan forsinke byggeriet, såfremt der skal laves yderligere udgravning i området.

På nuværende tidspunkt er det realistisk, at der kan indhentes byggetilladelse til udvidelsen af det eksisterende plejehjem omkring slutningen af april.

Se et billede fra udgravningen, marts 2014, nedenfor.

 

Seneste nyt, januar 2014. 

I den sidste orientering om arbejdet med friplejehjemmet blev den foreløbige tidsplan omtalt. Tidsplaner skal en gang i mellem justeres, da der kan opstå forsinkelser på forskellig vis. Bestyrelsen havde håbet, at det kunne være muligt at få lokalplanudkastet færdigbehandlet i det kommunale regi inden udgangen af 2013. Men desværre har det først været muligt at få udkastet forelagt teknisk udvalg her i januar måned.  Udvalget har behandlet udkastet og sendt det videre til behandling i økonomiudvalg og byråd. Det forventes, at lokalplanen kan være klar til offentlig høring fra den 1. feb. Derefter skal lokalplanen være i offentlig høring i 8 uger. Så med de optimistiske briller på håber friplejehjemmets bestyrelse, at der kan foreligge en byggetilladelse først i april måned.

Den store indsamling hos kommunens borgere er gået godt. Der har fra mange sider været stor velvillighed til at støtte projektet. De frivillige indsamlere har mødt en meget positiv indstilling, når de har stemt dørklokker i det nære lokalområde, men bestemt også i områder der ligger mere fjernt fra Hvalpsund. Midt i januar er der kommet 411.000 kr. ind til formålet, og indsamlingen kører videre. Der er således stadig muligt at støtte sagen. Hvis man ønsker at støtte, kan man kontakte et af bestyrelsens medlemmer. Det er muligt at finde adresser her på hjemmesiden.

Støtten kan gives på mange måder. Hvalpsunds lokale entreprenør Per Schou har tilbudt at grave de render Vesthimmerlands Museum skal have gravet ind over byggefeltet, inden byggeriet kan gå i gang. Gravearbejdet vil han lave uden beregning for friplejehjemmet.  Bestyrelsen er meget taknemmelig for dette tilbud og håber på, at andre kan få lige så gode ideer til støtte for projektet.

Mens lokalplanarbejdet kører, har arkitekt og ingeniører travlt med at finde gode løsninger til sammenkobling af det eksisterende plejehjem med de nye bygninger, der skal opføres på grunden.  Der arbejdes bl.a. på at etablere et nyt fælles indgangsparti, der har god forbindelse til alle dele af friplejehjemmet. Desuden vil indkørslen mod indgangspartiet blive udvidet betydeligt, så det fremover vil blive lettere for både beboere og gæster at komme til friplejehjemmet. Omkring bygningerne planlægges der i øjeblikket stier, der forbinder stedets sansehave med de omgivende bygninger. Endvidere arbejdes der på at få etableret et stisystem, der forbinder Frøsang med Tingvej og friplejehjemmets stier. Alt sammen til glæde for hjemmets beboere, gæster og byens befolkning. 

Bestyrelsen ser frem mod foråret, hvor der venter en masse spændende udfordringer til gavn for friplejehjemmet.

  

Seneste nyt - efteråret 2013 

Det er måske ikke så let at se, at der er meget stor aktivitet omkring Hesselvang, hvis man kommer forbi på Hesselvej, hvor det gamle plejehjem ligger tomt hen. Men i kulisserne er der stor aktivitet  hos bestyrelsen, arkitekter, planlæggere, pengeinstitut og realkreditinstitut.

Arkitektfirmaet ØA-plan, der har tegnet de 2 friplejehjem i Klejtrup, har også tegnet det nye friplejehjem i Hvalpsund. Det specielle ved Hesselvang er, at det består af 9 boliger fra det oprindelige plejehjem, hvortil der bygges nye 15 nye boliger, således at friplejehjemmet kommer til at bestå af i alt 24 boliger. De 24 boliger deles op i 2 enheder. Hver enhed har eget køkken og samlingsområder. En enhed består af 12 boliger, der alle lever op til de nyeste krav til plejeboliger.

De nye boliger bygges i en vifte ud fra det oprindelige plejehjem mod øst. For at kunne bygge i den størrelse og i den form har det været nødvendigt at lave købsaftaler på nabojord, så byggeriet ikke bliver for sammenklemt. En stor del af de nye plejeboliger vil få en meget flot udsigt over engene og den nærliggende Louns Sø. I forbindelse med haveanlægget vil der blive anlagt en sansehave, hvor beboerne vil få mulighed for at dyrke blomster eller grønsager til brug i køkkenet. Ved tilkøb af jord vil det også være muligt at have et mindre dyrehold med f.eks. høns, eller hvad nu beboerne kunne ønske sig.

De eksisterende bygninger, der blev opført i 2003, er i meget god stand og vil kunne fremtræde som næsten nyopført efter gennemgående malerarbejde.

I september måned fik bestyrelsen tilsagn om andel i kvoten til nye friplejehjemsboliger svarende til 15 boliger. Mod slutningen af november måned forventes det, at der tildeles andel i kvoten til eksisterende plejehjemsboliger, således at der vil være fuld kvotetildeling til et helt friplejehjem.

Når der skal ske væsentlige ændringer ved brugen af et del af et lokalområde, skal der udarbejdes en lokalplan. Det kan være en langvarig proces, inden alle aspekter er afdækket i et lokalplanudkast. Bestyrelsen i friplejehjemmet har derfor bedt et landinspektørfirma lave lokalplanudkastet, således at alt skulle være klart til behandlingen i de kommunale udvalg i december måned.

Vedrørende finansieringen af hele projektet, så er der givet forhåndstilsagn fra realkreditinstitut og pengeinstitut om belåning af byggeriet. Der vil dog være behov for at søge fonde og indsamle gaver fra borgere og virksomheder i nærområdet. Fonden Sparekassen Farsø har allerede givet 100.000,- kr. til planlægningsarbejdet.

Der vil i uge 46 blive omdelt indsamlingsmateriale i nærområdet, og i uge 47 vil selve indsamlingen finde sted. Frivillige indsamlere fra de lokale foreninger vil være bestyrelsen behjælpelig med at gå rundt til hustande og virksomheder for at få økonomisk støtte til byggeriet.

Bestyrelsen håber, at alle vil tage vel imod indsamlerne og give et pænt beløb til støtte for sagen.

Friplejehjemmet vil få en fast plads på Hvalpsund Dagligbrugs´ opslagstavle, hvor det vil være muligt at følge indsamlingens resultat. Endvidere vil det være muligt at følge udviklingen omkring friplejehjemmet på hjemmesiden www.hesselvang-friplejehjem.dk

 

 

Mange var mødt op for at se spaden blive stukket i jorden.
Fra venstre Ingerlise Simonsen, Søren Skovgaard, Bente Jensen ... og én der tog det med støtteforeningen alvorligt (Per Schou)!
Den lokale afdeling af DEN JYSKE SPAREKASSE gjorde sit til at pynte på budgettet!
Lige op til dagen for første formelle spadestik var arkæologerne i gang med at finde spor fra tidligere tiders aktiviteter i området.
Juni 2014 - nu er der gang i gravemaskinerne.
Juni 2014. Foto der viser udgravning lige syd for de nuværende bygninger. Bemærk muslingeskallerne der viser, at fjorden har haft adgang helt til dette område i tidligere tider.
Juni 2014. Detalje fra foto'et ovenfor, da fjorden nåede helt ind til Hesselvej i Hvalpsund.
Nu går det stærkt - 15. august 2014
Murene rejses nu, ud imod Frøsang - 15. august 2014
Fra rejsegildet fredag d. 10. oktober 2014
Arkitekt John Christensen og formand Søren Skovgaard-Madsen ved rejsegildet d. 10. august 2014.