Leder af friplejehjemmet

 

Friplejehjemmet Hesselvang har ansat plejehjemsleder.

Bestyrelsen har ansate Pia Nielsen som leder af friplejehjemmet.

Pia Nielsen er 53 år, bosat i Ålestrup, gift og har 3 børn. Hun er uddannet plejehjemsassistent med diplom i ledelse.  Pia har stor erfaring med hverdagen på et plejehjem, da hun i snart 25 år har været ansat på plejecenter Søndervang i Gedsted, de sidste 10 år som centerleder.

Hun er som leder meget optaget af at skabe et plejehjem, hvor beboerne fortsat kan leve med det trygge og gode hverdagsliv, som de tidligere har kendt, med fokus på omsorg og nærvær, samt skabe en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø for personalet.

Pia Nielsen ser frem til at arbejde i et andet regi end det offentlige og til at lede en selvejende institution, der har stor opbakning fra bestyrelse, Hesselvangs Venner og lokalsamfundet.

Bestyrelsen har ved ansættelsen af Pia Nielsen lagt meget vægt på hendes erfaring og store viden inden for plejeområdet, som kan være en uvurderlig hjælp i opbygning af den nye store selvejende institution.

Pia Nielsen ansættes i stillingen 1. februar 2015, og friplejehjemmet forventes at åbne 1. maj. I den mellemliggende periode bliver der travlt med ansættelse af personale til de forskellige funktioner, indkøb af inventar samt en mængde andre planlægningsforhold, der skal være på plads, inden de første plejehjemsbeboere kan flytte ind i de færdiggjorte og indbydende rammer.

 

 

Byggeriet er i fuld gang - den ny leder kigger på!