Historisk tilbageblik

 
 

Et historisk tilbageblik.

Efter at byrådet i juni 2009 havde besluttet at nedlægge plejefunktionen på plejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund, gik en arbejdsgruppe straks i gang med at etablere en bestyrelse for et kommende friplejehjem i de eksisterende bygninger. Bestyrelsen begyndte sit arbejde med en kraftig opbakning fra Louns halvøens befolkning.

Store opgaver lå klar. Der skulle laves vedtægter og projektbeskrivelse. Der skulle ansøges om certifikationsgodkendelse som friplejehjemsudbyder, for at bestyrelsen kunne få del i kvoterne til friplejehjem. I det meget omfattende forarbejde fik bestyrelsen stor støtte fra Vesthimmerlands kommune, embedsmænd i ministeriet, finansielle rådgivere samt fra allerede etablerede friplejehjem.

I 2009 arbejdedes der på et betinget skøde for overtagelse af plejehjemmet. En overtagelse ville af naturlige grunde være afhængig af en passende pris for de eksisterende bygninger.

Mange møder blev holdt og mange kontakter blev etableret, for at en passende model for køb af bygningerne kunne findes, men bestyrelsen måtte på sit møde den 29.sept. 2011 erkende, at den angivne overtagelsespris fra Vesthimmerlands kommune var så høj, at det ikke ville være økonomisk forsvarligt at drive et friplejehjem med 9 pladser bærende på så stor en økonomisk byrde.

Det var med stor skuffelse, at man måtte opgive at overtage plejehjemmet, da det var gruppens faste overbevisning, at der fortsat var et stort behov for et plejehjem som i Hvalpsund.

Arbejdsgruppen nedlagde sig selv og Vesthimmerlands kommune begyndte så småt at overføre plejehjemmets beboere til andre plejehjem i kommunen.

Men en henvendelse fra kommunen i slutningen af 2012 fik arbejdsgruppen til at trække i arbejdstøjet igen, idet en overtagelse af det eksisterende plejehjem til vurderingsprisen blev mulig. Den gendannede arbejdsgruppe består af folk fra den første arbejdsgruppe og nye friske kræfter.

Det er lykkedes at købe de eksisterende bygninger for 2 mill. kroner, en pris der er overkommelig til etablering af et friplejehjem på grunden.

Planerne går nu på en udbygning af det eksisterende plejehjem, således at der fremover vil være 24 friplejehjemspladser på Hesselvej 5 i Hvalpsund. På et informationsmøde i Hvalpsundhallen den 28. maj 2013 vil den gendannede arbejdsgruppe fremlægge sine planer for alle interesserede borgere.

 

Henning Clausen, maj 2013 i Hvalpsund

 

 

Mødedeltagere ved det oprindelige stormøde forsommeren, 2009
Daværende kommunalbestyrelsesmedlem Martin Glerup modtager en underskriftsindsamling, afleveret af Bente Jensen og Ingelise Simonsen d. 2. juni 2009.

Informationsmødet i maj, 2013

Stort fremmøde til informationsmøde.

Omkring 120 interesserede borgere var tirsdag aften mødt op i Hvalpsund Hallen til informationsmøde om friplejehjemmet. Mange gav udtryk for, at de havde fulgt bestyrelsens arbejde på friplejehjemmets hjemmeside og i pressen. Alle fornemmede, at der var ved at ske store fremskridt for etableringen på Hesselvang.

Bestyrelsen blev præsenteret for de fremmødte, og via et historisk tilbageblik fik man hold på, hvad der var sket siden de første møder i 2009.

Jon Pugholm fra Klejtrup Friplejehjem orienterede i ord og billeder forsamlingen om, hvad et friplejehjem kan tilbyde den plejekrævende beboer.  Han understregede, at det er den enkelte beboers individuelle behov, der vægtes højt.  Denne holdning er helt på linie med Friplejehjemmet Hesselvangs værdigrundlag.

John Christensen fra arkitektfirmaet ØA-Plan præsenterede et skitseforslag til om- og tilbygning af det eksisterende plejehjem. Planerne går i dag på at bygge et plejehjem med 24 pladser. Udvidelsen vil komme til at ligge i en del af det eksisterende haveanlæg med en smule tilkøb af jord. Praktisk vil plejehjemmet komme til at bestå af 2 enheder med 12 beboere i hver afdeling. Hver enhed har egen køkkenfunktion, da bestyrelsen finder det væsentligt, at maden fremstilles så nær ved beboerne som muligt og med hjælp af de beboere, der måtte ønske at tage del i arbejdet.

 En god finansiering af byggeriet er en meget væsentlig faktor for, at driften af friplejehjemmet kan hænge sammen. Mogens Jensen fra bestyrelsen fremlagde de foreløbige tilsagn om belåning af byggeriet. Bestyrelsen finder tilsagnene positive, og den arbejder videre med at finde restfinansiering gennem lån i pengeinstitut, fondsmidler og pengegaver fra egnen.

Ove Nørskov orienterede forsamlingen om muligheden for at få Hesselvangs Venner godkendt som godgørende forening, så der bliver mulighed for skattefradrag for pengegaver til foreningen. Bestyrelsen arbejder sammen med Hesselvangs Venner videre for at finde en model , der kan godkendes af skattemyndighederne.

Niels Svendsen fremlagde og uddybede værdigrundlaget for friplejehjemmet, nok den væsentligste grundsten for hele projektet.

Hele værdigrundlaget kan læses i sin helhed andetsteds på hjemmesiden.

Søren Skovgård Madsen kunne slutte aftenen med forvisning om, at det bestemt er i borgernes interesse, at der arbejdes videre på opførelsen at et friplejehjem på Hesselvej 5.

Der kan, hvis alt går vel, forventes indvielse i begyndelsen af 2014.

 

Henning Clausen.

 

Se fotos fra informationsmødet i foto albummet.