Indsamlingen går strygende

 
 
Alice Skals er bagefter. Se teksten nedenfor!

Stor opbakning til friplejehjemmet Hesselvang.

ALLER, ALLERSIDSTE: Pengebarometeret var med til ceremonien med første spadestik, og - uanset teksten og fotoet - er det klart for den vakse observatør at barometeret nu er malet helt op til kanten af den halve million.

SIDSTE:

UANSET TEKSTEN NEDENFOR BØR PENGEBAROMETERET VED ÅRSSKIFTET (1.JAN. 2014) VÆRE MALET OP TIL 404.000,- KR.

 

I de sidste uger har frivillige indsamlere stemt dørklokker i forbindelse med indsamlingen til friplejehjemmet Hesselvang. Indsamlerne har givet udtryk for, at de har mødt stor velvilje hos borgerne, både hvad angår pengegaver, men bestemt også hvad indstillingen til selve tanken om et friplejehjem angår.

Indsamlerne har været ude på Lounshalvøen, mens borgere indenfor en radius af 15 km. fra friplejehjemmet har fået tilsendt orienteringsmateriale.

Bestyrelsen har i indsamlingsperioden kunnet glæde sig over de løbende meldinger fra bestyrelsens kasserer. Efterhånden som indsamlerne kom rundt steg beløbet på friplejehjemmets konto. Fra området uden for Lounshalvøen har der også været stor velvilje til indsamlingen. Alle pengegaver er velkomne store som små.

Opbakningen har været stor fra både private, virksomheder og landbrug.

For at alle kan følge med i indsamlingsstrømmen, har det lokale sløjdværksted samt bestyrelsesmedlem Alice Skals lavet et meget flot indsamlingstermometer, der er opstillet i Dagligbrugsen i Hvalpsund. Indsamlingstermometret justeres en gang om ugen, og det er med stor tilfredshed, at der hver gang kan males med rød farve langt op ad søjlen. Fredag den 6. dec. kunne Alice male søjlen op til 330.000 kr.

Indsamlingen fortsætter. Så det vil stadig være muligt at støtte arbejdet med at opføre et friplejehjem med plads til 24 beboere i Hvalpsund. Friplejehjemmet er ikke kun et lokalt plejehjem. Det er for alle, der måtte blive visiteret til en plejehjemsplads.

Mens indsamlingen kører, ligger det øvrige arbejde med friplejehjemmet bestemt ikke stille. I de sidste måneder har arbejdet med lokalplanudkastet stået højt på bestyrelsens dagsorden Arbejdet udføres i samarbejde med et lokalt landinspektørfirma. I arbejdet har bestyrelsen mødt stor velvilje fra Vesthimmerlands kommune. Den endelige lokalplan forventes behandlet i de relevante kommunale udvalg i januar måned. Efter denne behandling vil lokalplanen blive sendt i offentlig høring i 8 uger.  Vesthimmerlands museum skal også have undersøgt byggefeltet, inden byggeriet kan gå i gang. Det er bestyrelsens håb, at der kan foreligge en byggetilladelse i april måned, så man kan få afviklet byggeriet i sommerhalvåret.

Arkitekten er netop gået i gang med at lave skitseprojektet om til et egentligt byggeprojekt, således at alt er klart til byggetilladelse og licitation, når tiden er inde.

Friplejehjemmet har netop i disse dage fået endelig tildeling af kvote til de 15 nye friplejehjempladser fra Ministeriet for by, bolig og landdistrikter. Inden månedens udgang forventes endelig tildeling til de eksisterende 9 pladser i det oprindelige plejehjem.

Så optimismen er stor i bestyrelsen for Friplejehjemmet Hesselvang, der ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Henning Clausen - midt i december, 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søren Skovgård Madsen og Alice Skals begejstres over det foreløbige indsamlingsresultat sammen med uddeler Per Bisgård fra Dagligbrugsen, der som virksomhed har givet en flot gave til Friplejehjemmet.