Indlæg ved formanden af Friplejehjemmet Hesselvangs bestyrelse

Hvordan skal man bedømme året 2020 på Hesselvang?

 

Man kan anlægge den negative vurdering af året på grund af den virus, der meldte sin ankomst til verden i februar/ marts måned. Virussen, der lagde sin modbydelige Coranakrans rundt om alt, hvad vi opfatter som de væsentlige elementer i vores tilværelse, var også med til at smække dørene i på alle landets plejehjem og således også på Hesselvang. Alle beboere, familier, ansatte og frivillige har mærket den omklamring, der med et’ ændrede det, der både skal være rammen og indholdet på det sted, vi holder af.

Men typisk for alle jer internt og eksternt, der bakker op om vores friplejehjem, så har I fundet muligheder for aktiviteter, der kan glæde vores beboere uden at besøgsrestriktionerne er blevet overtrådt.

Som eksempler kan jeg nævne indretningen af Rottehullet som besøgsrum. Ligeledes afholdelse af ålegilde og juleafslutning separat i de to afdelinger.

I årets løb er der mange, der har betænkt Hesselvang med nyttige gaver - men også med pengegaver. Det har muliggjort, at vi har kunnet anskaffe to små dejlige heste og har kunnet afholde en koncert til glæde for beboerne.

Hesselvang er i året også blevet betænkt med en arv, der skal være med til at skabe lys og fest for beboerne.

På Hesselvang er der flydende faggrænser, der betyder, at man hjælper hinanden til opgaverne, er løst.  Da det ikke kunne lade sig gøre at invitere skolebørnenes Luciaoptog indenfor, så springer de ansatte til og går i optog for at skabe lys i vintermørket. Så man kan sige, at smidigheden hos de ansatte er ualmindelig stor.

Jeg ved, at de frivillige længe har stået på spring for at skabe aktivitet, så snart dørene igen kommer på vid gab. Det glæder alle sig til.

Som den opmærksomme læser af lokalaviserne sikkert har set, så har venneforeningen fået 354.000 kr. fra Sundhedsstyrelsens aflastningspulje. Til grund for ansøgningen ligger der et solidt arbejde, der har resulteret i den store bevilling til etablering af en musikhave. Jeg glæder mig meget til at se, når beboere og gæster begynder at musicere på det færdige resultat.

Nu, hvor vi nærmer os nytår, lader det til, at vores beboere kan blive vaccineret, så vi forhåbentligt kan sige, at ingen i 2020 er blevet smittet fordi vi ved, at alle forholdsregler vedrørende Corona er blevet overholdt.

At smitten ikke har ramt beboere, skyldes en ihærdig indsats fra alle, der har deres gang på Hesselvej 5. Jeg vil gerne ønske de to medarbejdere, der har været smittet god bedring og håber, at de ikke får varige men.

Med vaccinen og det kommende forår, tror jeg at lyset og glæden atter vil falde på Friplejehjemmet Hesselvang.

 

Tak for indsatsen i år og godt nytår til alle.