Coronapas på plejehjem og botilbud fra d. 12. november 2021

 

Nærmere præciseringer

 

Friplejehjemmet Hesselvang.

 

 

Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19, er der fra d. 12. november, indført krav om gyldigt coronapas på plejehjem og botilbud. Herunder friplejehjem og også dagtilbud i tilknytning til hjemmene.

 

Besøgende (med en del undtagelser dog) skal fra i dag kunne fremvise et gyldigt coronapas ved ankomst til hjemmet. Hvis ikke gyldigt coronapas kan fremvises, kan adgang til hjemmet afvises. 

 

Nedenfor følger en række præciseringer.

 

 

Coronapas - besøgende på hjemmet:

 

Fra fredag d. 12. november 2021 kl. 6.00, og foreløbigt frem til d. 10. december, skal ”nogle” besøgende kunne fremvise gyldigt coronapas ved ankomst til hjemmet.

 

 

 1. Hvilke besøgende er undtaget fra kravet om at skulle kunne fremvise gyldigt coronapas ved ankomst:

 

 • Beboere, brugere og ansatte
 • Frivillige eller for personer, der leverer varer eller tjenesteydelser til hjemmet (da disse personer i udgangspunktet ikke kan anses for at være besøgende)
 • Nære pårørende
 • Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på plejehjem og sociale tilbud
 • Børn under 15 år
 • Personer der kan fremvise dokumentation (udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter) for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test

 

Selvom man er undtaget fra krav om coronapas opfordrer myndighederne dog til, at man - uanset vaccination eller ej - får foretaget en test for covid-19, inden man kommer på besøg på plejehjem og botilbud m.v.

 

 

 1. Hvordan defineres nære pårørende:

 

 • Ægtefælle
 • Faste samlevende
 • Faste partner
 • Forældre
 • Børn
 • Børnebørn
 • Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven vil også efter omstændighederne kunne anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.

 

 1. Hvor gælder kravet om at skulle kunne fremvise gyldigt coronapas ved ankomst:

 

 • Kravet omfatter kun lokaler og lokaliteter hvortil offentligheden har adgang.
 • Det betyder at beboerens egen lejlighed eller eget værelse ikke er omfattet af kravet.

Kan besøg foretages med direkte adgang til beboerens egen lejlighed eller værelse fx via terrassedør, da skal gyldigt coronapas ikke kunne fremvises på forespørgsel.

 • Hvis der er nødvendigt at besøgende passerer gennem fællesarealer, for at besøge en beboer i egen lejlighed eller eget værelse, da skal gyldigt coronapas dog kunne fremvises ved ankomst til hjemmet.

 

 1. Hvilke særlige tilfælde er undtaget fra kravet om at besøgende skal kunne fremvise et gyldigt coronapas ved ankomst:

 

 • Politiske meningstilkendegivelser, fx i forbindelse med et evt. vælgermøde i anledning af kommunal- og regionsvalget.

 

 1. I Danmark opnår man et gyldigt coronapas:

 

 • Efter vaccination:

Du vil have et gyldigt coronapas fra 14 til 42 dage efter din første vaccination.

Derudover vil du have et gyldigt coronapas umiddelbart efter, at du er færdigvaccineret, hvis dit vaccinationsforløb kræver flere doser.

Hvis dit vaccinationsforløb alene består af én dosis, vil dit coronapas være gyldigt efter 14 dage.

 • Efter negativ test:

Du vil også have et gyldigt coronapas, hvis du har fået foretaget en negativ test, der for PCR-test er højst 96 timer og for hurtigtest (antigentest) højst 72 timer gammel.

 • Efter tidligere smitte:

Er du tidligere smittet med COVID-19 og har fået taget en positiv PCR-test, der er højest 14 dage til 6 måneder (180 dage) gammel, vil du også have et gyldigt coronapas.

 d. 12. november 2021