Retningslinjer for besøg på plejecentre

i Vesthimmerlands kommune, herunder Hesselvang

 Februar 2021

 

I marts måned 2020 blev der indført besøgsforbud for plejehjem og sygehuse med undtagelse af kritiske situationer.

Nu er de generelle besøgsrestriktioner ophævet og Sundhedsstyrelsen har tilkendegivet at alle besøg af pårørende både ude-og i beboernes lejlighed er tilladt. Der er derfor ingen max på antal besøgende mere, men man skal fortsat kunne holde 2. m afstand til beboeren.  Husk at være OBS på forsamlingsforbuddet der lige nu er på 5, det gælder jo også for besøgende.

 

 

 Når du planlægger et besøg, må du:

 

 • ·       Ikke havesymptomer på luftvejssygdom, herunder hoste og forkølelse eller andre symptomer, der kan give mistanke om COVID-19 i 48 timer før besøget

 

 • ·       Besøge din pårørende enten i din pårørendes egen bolig, hvis det er muligt at holde 2 meters afstand både til din pårørende og til andre beboere eller

 

 • ·       Besøge din pårørende udenfor

 

 

Når du er på besøg :

 

 • ·       Det er på Hesselvang bestemt du skal henvende dig ved plejecenterets hoveddør og der lade dig registrere med navn, tlf. nr. og tilknytning til borgeren, så en smittekæde hurtigt kan identificeres hvis der skulle være behov for det.

Ring på tlf. nr. 96979697 ved ankomsten, du behøver ikke ringe og anmelde besøget.

Vi opfordrer jer til at komme på besøg i tidsrummet 10-16 og 18.45-19.30  

 

 • ·       Ved hoveddøren aftaler du med personalet, hvor besøget skal finde sted og hvordan du kommer derhen. Hvis der er direkte adgang som en terrassedør til din pårørendes bolig, skal denne så vidt muligt anvendes som ind- og udgang.

 

 • ·       Du informeres ved ankomsten om hvilke regler vedr. smitteforebyggelse, herunder hygiejneregler og krav om ansigtsværnemidler, der skal overholdes under besøget. Herunder god hoste- og nyseetikette.

 

 • ·       Ved ankomsten til plejehjemmet og efter besøget afsprittes hænderne.

 

 • ·       Derefter påfører du dig mundbind/visir som du bruger under hele besøget.

(mundbind/visir medbringer du selv)

 

 • ·       Holde 2 meters afstand mellem dig og din pårørende ud fra et forsigtighedsprincip, dvs. du skal undgå kontakt som håndtryk og kram.

 

Der kan dog være situationer hvor det er umuligt at holde afstand fx hvis din pårørende ikke forstår anbefalingerne eller har behov for fysisk omsorg i form af at holde i hånd eller give et kram.

Det anbefales, at du efter kontakten afspritter hænder.

Du skal huske at etablere en barriere i form af mundbind/visir. Det kan efter forespørgsels udleveres af plejepersonalet, hvis ikke du selv har medbragt et.

 

Det er heller ikke muligt at overholde afstandskravet, hvis du kører med din pårørende i kørestol, men i den situation vurderer Sundhedsstyrelsen, at fordi beboeren vender ansigtet væk fra den besøgende er risikoen for dråbesmitte begrænset.

 

 • ·       Undgå så vidt muligt at røre ved genstande i din pårørendes lejlighed. Sid kun i den stol der er markeret som besøgsstol, bruges der flere stole så orienter personalet

 

 • ·       Undgå generelt at berøre kontaktpunkter (områder som berøres ofte som fx håndtag/gelændere/lyskontakter/trykknapper/armlæn/bordkanter/vandhaner/toiletter)

 

 • ·       Undgå at skabe situationer med fælles kontaktpunkter, fx kaffekander, vandkander og krus, men brug i stedet egne genstande, hvis besøgende og en beboer indtager mad/eller drikke sammen, er det vigtig at undgå fælles kontaktpunkter, fx ved at samme person skænker og serverer eller ved, som nævnt ovenfor, at bruge egne genstande. Undgå at bruge beboernes/fælles toiletter.

 

 • ·       Fortsat ingen besøg på inde fællesarealerne. I må gerne gå en tur på udearealerne, men undgå så vidt muligt kontakt med andre beboer og brug af pavillonen, musikhaven og fælles havemøbler.

 

 

Generelt:

De ældre mennesker der bor på plejecentrene, er alle skrøbelige og i risikogruppe for at kan udvikle Corona også selv om de er vaccineret. Vi vil derfor bede dig, om at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god afstand, ingen fysisk kontakt og god håndhygiejne før og efter dit besøg.

Derudover skal du være opmærksom på om du selv har nogle symptomer, eller været i nærheden af nogen der har det, inden du vælger at besøge en pårørende på et plejecenter.

Så kan vi sammen hjælpes ad med at holde vores beboere fri for Corona.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Leder på Friplejehjemmet Hesselvang

 

Pia Nielsen