Retningslinjer for besøg på Hesselvang

 21.04.21

På baggrund af de nye anbefalinger omkring adfærd for personer der er vaccineret, er der kommet en revideret retningslinje omkring adfærd på sundhedsområdet for personalet.

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Vaccinerne-aabner-for-en-mere-normal-hverdag

 

 

De væsentligste ændringer omfatter følgende:

 

  • Anbefalinger for brug af mundbind/visir.

Nu kan alle personer, der er færdigvaccinerede være sammen med andre færdigvaccinerede uden at holde afstand eller bruge mundbind. Dette er også gældende i borgerens egen bolig på plejehjem, såfremt både borger og personale er færdigvaccineret (dvs. der er gået 14 dage efter 2. vaccination).

Det gælder selvfølgelig også for pårørende/besøgende/frivillige.

 

Personale der ikke er vaccineret, SKAL fortsat bruge mundbind/visir og holde afstand, så vidt muligt.

 

For pårørende/besøgende/venner der ikke er vaccineret anbefales der fortsat at bruge mundbind/visir og holde afstand.

Pårørende må fortsat ikke opholde sig på indendørs fællesarealer.   

 

Med venlig hilsen

 

Pia Nielsen

Leder af friplejehjemmet Hesselvang

Hesselvej 5, Hvalpsund

9640 Farsø

Tlf.: 23 62 77 20

pni@diakon.dk

hesselvang@sikker.diakon.dk