Retningslinjer for besøg på plejecentre

i Vesthimmerlands kommune, herunder Hesselvang

 Juli 2020

 

I marts måned 2020 blev der indført besøgsforbud for plejehjem og sygehuse med undtagelse af kritiske situationer.

Nu er de generelle besøgsrestriktioner ophævet og Sundhedsstyrelsen har tilkendegivet at alle besøg af pårørende og bekendte på både ude-og indendørsarealer er tilladt.

 

 

 Når du planlægger et besøg må du:

 

 • ·       Ikke havesymptomer på luftvejssygdom, herunder hoste og forkølelse eller andre symptomer, der kan give mistanke om COVID-19 i 48 timer før besøget

 

 • ·       Besøge din pårørende enten i din pårørendes egen bolig, hvis det er muligt at holde 2 meters afstand både til din pårørende og til andre beboere eller

 

 • ·       Besøge din pårørende udenfor

 

 

Når du er på besøg :

 

 • ·       Det er på Hesselvang bestemt du skal henvende dig ved plejecenterets hoveddør og der lade dig registrere med navn, tlf. nr. og tilknytning til borgeren, så en smittekæde hurtigt kan identificeres hvis der skulle være behov for det.

Ring på tlf. nr. 96979697 ved ankomsten, du behøver ikke ringe og anmelde besøget.

Vi opfordrer jer til at komme på besøg i tidsrummet 10-16 og 18.45-19.30 

 

 • ·       Ved hoveddøren aftaler du med personalet, hvor besøget skal finde sted og hvordan du kommer derhen. Hvis der er direkte adgang som en terrassedør til din pårørendes bolig, skal denne så vidt muligt anvendes som ind- og udgang.

 

 • ·       Ved ankomsten til plejehjemmet og efter besøget afsprittes hænderne

 

 • ·       Holde 2 meters afstand mellem dig og din pårørende ud fra et forsigtighedsprincip, dvs. du skal undgå kontakt som håndtryk og kram.

 

Der kan dog være situationer hvor det er umuligt at holde afstand fx hvis din pårørende ikke forstår anbefalingerne eller har behov for fysisk omsorg i form af at holde i hånd eller give et kram.

Det anbefales, at du efter kontakten afspritter hænder.

Du kan også etabler en barriere i form af mundbind/visir. Det kan efter forespørgsels udleveres af plejepersonalet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er heller ikke muligt at overholde afstandskravet, hvis du kører med din pårørende i kørestol, men i den situation vurderer Sundhedsstyrelsen, at fordi beboeren vender ansigtet væk fra den besøgende er risikoen for dråbesmitte begrænset.

 

 • ·       Undgå så vidt muligt at røre ved genstande i din pårørendes lejlighed. Sid kun i den stol der er markeret som besøgsstol, bruges der flere stole så orienter personalet

 

 • ·       Undgå generelt at berøre kontaktpunkter (områder som berøres ofte som fx håndtag/gelændere/lyskontakter/trykknapper/armlæn/bordkanter/vandhaner/toiletter)

 

 • ·       Undgå at skabe situationer med fælles kontaktpunkter, fx kaffekander, vandkander og krus, men brug i stedet egne genstande, hvis besøgende og en beboer indtager mad/eller drikke sammen, er det vigtig at undgå fælles kontaktpunkter, fx ved at samme person skænker og serverer eller ved, som nævnt ovenfor, at bruge egne genstande.

 

 • ·       Ingen besøg på inde fællesarealerne. I må gerne gå en tur på udearealerne, men undgå så vidt muligt kontakt med andre beboer og brug af pavillonen og fælles havemøbler.

 

 

Generelt:

De ældre mennesker der bor på plejecentrene, er alle skrøbelige og i risikogruppe for at udvikle Corona. Vi vil derfor bede dig, om at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god afstand, ingen fysisk kontakt og god håndhygiejne før og efter dit besøg.

Derudover skal du være opmærksom på om du selv har nogle symptomer, eller været i nærheden af nogen der har det, inden du vælger at besøge en pårørende på et plejecenter.

Så kan vi sammen hjælpes ad med at holde vores beboere fri for Corona.

 

 

 

Vi glæder os meget til at se jer 😊

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Leder på Friplejehjemmet Hesselvang

 

Pia Nielsen