Besøgsregler

juli:

Vesthimmerlands kommune har besluttet ud fra et forsigtighedsprincip at de fastholder besøgsrestriktionerne på kommunens plejecentre indtil videre. 

Herunder også Friplejehjemmet Hesselvang.

 

Dette på baggrund af det generelle smittetryk i kommunen.

 

VHK er i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og det forventes at de som myndighed på området i løbet af i morgen, følger op med et påbud om samme – At der lokalt i Vesthimmerlands kommune midlertidigt fortsat vil være besøgsrestriktioner, som de kendes i dag blandt andet med krav om bookede mødeaftaler, kun max to udpegede besøgende pr borger, m.v. Altså en fortsættelse af den praksis vi kender.

 

De lokale besøgsrestriktioner vil være gældende indtil videre. Smittetrykket vurderes løbende med afsæt i ugentlige opgørelser fra Statens Serum Institut.

 

 

Uddrag af pressemeddelelse netop udsendt:

 

Vesthimmerland udskyder fuld besøgsadgang på baggrund af øget smittetryk #VoresVesthimmerland

 

I Vesthimmerland udskydes den fulde besøgsadgang på vores plejecentre på baggrund af den nye corona-udvikling i kommunen.

 

Med udgangspunkt i det øgede smittetryk i Vesthimmerlands Kommune har vi været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og på den baggrund fastholder vi vores besøgsrestriktioner på plejecentrene. Det betyder, at vi i Vesthimmerland ikke åbner for fuld besøgsadgang på vores plejecentre som ellers planlagt fra og med torsdag den 2 juli. De nuværende besøgsrestriktioner med tilladt besøg af to pårørende inde- og udenfor fastholdes dermed.

 

Palle Jensen, udvalgsformand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune, udtaler:

 

- Med det nuværende smittetryk i Vesthimmerland synes vi, at det er mest forsvarligt at udskyde den fulde besøgsåbning på vores plejecentre. Vi vil gerne gøre vores til at mindske smitterisikoen for vores beboere og ansatte, siger Palle Jensen og slutter:

 

- Vi vil samtidig løbende vurdere smittetrykket og åbne for fuld besøgsadgang, når vi finder det ansvarligt. Vi håber på, at vores befolkning har forståelse for dette skridt, siger Palle Jensen.

 

I Vesthimmerland Kommune indleder vi også et initiativ, hvor alle ansatte på vores plejecentre og i hjemmeplejen nu corona-testes. Et initiativ, der skal forebygge smitte og smittekæder tæt på vores ældre borgere.

 

Kære beboere og pårørende.

Besøgsregler på Hesselvang fra den 15.6.20

 

Styrelsen for patientsikkerhed har besluttet, at der skal lempes

på adgangsforbuddet for udebesøg.

 

 • Udendørsbesøget foregår på beboerens terrasse og beboeren er så vidt muligt i lejligheden, men kan også hjælpes ud på terrassen af personalet. Vedr. lejlighed 22-23-24 og 25, vil besøget foregå på terrassen udenfor Rottehullet, her vil det også være muligt for personalet at hjælpe beboeren ud på terrassen. Har beboeren ingen havemøbler er pårørende velkommen til at tage en klapstol eller lign. med.
 • I de tilfælde, hvor et besøg som følge af beboerens helbredsmæssige tilstand ikke kan foregå udendørs, har beboeren mulighed for at udpege 1-2 faste besøgspersoner, som kan aflægge besøg i lejligheden.

Kan beboeren ikke udpege de faste besøgspersoner, kan de udpeges af pårørende. Beslutningen om de faste besøgspersoner kan aflægge besøg, kan kun træffes af lederen på Hesselvang.

Ved besøg i lejligheden:

 • Ø Besøges gennemføres i lejligheden, hvor der holdes 2. meters afstand. Ingen besøg i fælleslokaler.
 • Ø Terrassedøren anvendes som ind- og udgang. Besøgende spritter hænder ved ankomst og når de forlader lejligheden.
 • Ø Besøgende skal så vidt muligt undgå at berøre kontaktpunkter. Der røres kun ved den stol man sidder i. Personale rengør efter besøg.
 • Ø Når besøget er slut (max ½ time), forlader den besøgende straks stedet uden at berøre kontaktpunkter.
 • Ø Besøgende må ikke røre ved genstande i beboerens lejlighed.
 • Ø Der luftes ud i lejligheden under/efter besøget hvis muligt.
 • Besøget skal ALTID aftales på forhånd med personale på Hesselvang. Ingen besøg uden aftale, så der ikke er for mange besøgende ad gangen på Hesselvang.
 • Pårørende ringer til tlf. 96979697, når de ankommer til besøget og personalet er behjælpelige med at sikre forsvarlige besøgsrammer.
 • Der må max være 2. NÆRE pårørende ad gangen. Det er fortsat kun nære pårørende der må komme på besøg. Har man ingen nære pårørende kan der aftales besøg af andre. Dette aftales med lederen.
 • Besøges varighed max ½ time.
 • Besøget foregår i tidsrummet 10-16, hvis besøget kræver hjælp af personale. Har man på grund af arbejde eller andet ikke mulighed for besøg om dagen, kan der aftales besøg om aftenen i tidsrummet 18.45-19.30.
 • Der skal gennem hele besøget holdes 2. meters afstand, eller et vindue i mellem og berøring er IKKE tilladt. Beboeren kan også hjælpes ud på terrassen af personalet, hvis der fortsat er mulighed for at holde 2. meters afstand.
 • Der må ikke medbringes og/eller deles føde- og drikkevarer.
 • De(n) pårørende må ikke have symptomer på sygdom, også mild forkølelse, i 48 timer før besøget.
 • Personalet sikrer, at hygiejnemæssige forskrifter overholdes i forbindelse med besøget herunder rengøring.
 • Det er vigtigt med god håndhygiejne før og efter besøget.

 

 

v Se i øvrig også Sundhedsstyrelsens pjece ”Til dig, der skal besøge en pårørende på plejehjem…….”.

 

 

Vi skal fortsat være ekstra opmærksom på ikke at bringe smitten ind på Friplejehjemmet Hesselvang.

 

TAK fordi du bakker op om Sundhedsstyrelsens anbefalinger og er med til at beskytte dine nærmeste.

Med venlig hilsen

Leder
Pia Nielsen.