Udbygning af Aktiviteten

         Så er det slut med snævre rammer i Aktiviteten.

Personalet har flere gange givet udtryk for, at der er pladsmangel i Aktiviteten.Det er vanskeligt at få plads til de mange spændende projekter, så som fremstilling af alt lige fra påskekyllinger til julebukke samtidig med, at der bliver spillet kort eller billard. Bestyrelsen besluttede derfor i samråd med personalet, at løsningen var en udvidelse af lokalet, så der både kunne blive plads til de spændende aktiviteter, men også plads til alle de materialer, der indgår i processerne. Da lokalet er klemt inde mellem køkken og boliger, er  løsningen blevet at bygge ud til to sider.

Ind mod gården er der tilføjet ca. 45 kvm., og ind i gårdhaven er der plads til en udvidelse på 28 kvm. Så fra at have et aktivitetslokale på 50 kvm.er der nu sammenlagt 123 kvm. at udfolde sig på for alle vores kreative beboere, frivillige og ansatte.

Lokalerne er indrettet, så det er muligt at lave ét stort rum, men også at lave to mindre rum, når der er behov for det. Det vil sige, at der vil kunne laves flere forskellige aktiviteter eller møder samtidigt.

I den ene ende er der bag en forskydelig væg lavet et meget tiltrængt depotrum, hvor Aktivitetens mange materialer kan opbevares. Hidtil har man skullet stable karton, maling, pensler og meget andet rundt på hylder og under borde, hvor man nu kunne finde plads.

Henning Clausen

Tilbygningen blev officielt indviet den 11. marts 2019.

Ved samme lejlighed blev der sagt en stor tak til bestyrelsen afgående formand, Søren Skovgaard Madsen for en utrættelig indsats for at realisere ideen med et friplejehjem.

Plejehjemmets leder Pia Nielsen

arkitekt John Christensen